Item Infomation


Title: Nghiên cứu mức độ trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn
Authors: Trần Trọng Quảng
Nguyễn Văn Tuấn
Trần Nguyễn Ngọc
Keywords: suy thận mạn; trầm cảm
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu nhằm phát hiện và can thiệp các yếu tố liên quan đến mức độ trầm cảm, giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường hạn chế tái phát và giảm nguy cơ tự sát...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4417
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000384.pdf
      Restricted Access
    • Size : 753,34 kB

    • Format : Adobe PDF