Item Infomation


Title: Các yếu tố liên quan đến mức độ trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2
Authors: Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Tuấn
Trần Nguyễn Ngọc
Keywords: đái tháo đường typ 2; Trầm cảm
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Trầm cảm phổ biến và là gánh nặng ở những người đáo tháo đường type 2, phát hiện và can thiệp các yếu tố liên quan nhằm giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường hạn chế tái phát, giảm nguy cơ tự sát...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4416
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000383.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,23 MB

    • Format : Adobe PDF