Item Infomation


Title: Giá trị của adenosin deaminase dịch não tủy trong chẩn đoán lao màng não
Authors: Lê Thị Minh Hiền
Trần Huy Thịnh
Nguyễn Minh Hiền
Keywords: dịch não tủy; lao màng não
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu này nhằm khảo sát giá trị ADA dịch não tủy, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu của ADA với các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao khác trong chấn đoán lao màng não
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4414
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000381.pdf
      Restricted Access
    • Size : 969,1 kB

    • Format : Adobe PDF