Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm ở người bệnh cao tuổi
Authors: Nguyễn Đỗ Trình
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Hoa
Keywords: rối loạn hỗn hợp lo âu; trầm cảm; người cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nội trú; Phân tích một số yếu tố liên quan đến rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4411
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000378.pdf
      Restricted Access
    • Size : 878,94 kB

    • Format : Adobe PDF