Item Infomation


Title: Nghiên cứu sử dụng các liều Phenylephrin truyền tĩnh mạch liên tục dự phòng tụt huyết áp ở bệnh nhân gây tê tủy sống để mổ lấy thai
Authors: Đỗ Văn Lâm
Trần Văn Cường
Nguyễn Đức Lam
Keywords: gây tê tủy sống; mổ lấy thai
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 120 sản phụ chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Nhóm I truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,25µg/kg/ph, nhóm II truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,5µg/kg/ph và nhóm III truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,75 µg/kg/ph trong 10 phút đầu sau gây tê tủy sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm I có hiệu quả dự trì huyết áp tâm thu ổn định hơn. Trong 5 phút đầu sau gây tê tủy sống, tỷ lệ hạ huyết áp nhóm I là 7,5%, nhóm II là 5% và nhóm III là 2,5%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. Trong 15 phút tiếp theo, nhóm I không có trường hợp nào bị hạ huyết áp, nhóm II có tỷ lệ hạ huyết áp là 10% và nhóm III là 15% (p < 0,05). Lượng phenylephrine sử dụng ở nhóm I là 174,95 ± 54,23µg, ít hơn đáng kể so với nhóm II và nhóm III là 294,75 ± 60,34 µg và 412,69 ± 157,95 µg.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4410
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000377.pdf
      Restricted Access
    • Size : 726,52 kB

    • Format : Adobe PDF