Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú
Authors: Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: đái tháo đường typ 2; rối loạn trầm cảm
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại khoa nội tiết, bệnh biện đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2019-2020
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4408
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000375.pdf
      Restricted Access
    • Size : 725,93 kB

    • Format : Adobe PDF