Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ
Authors: Trần Trọng Quảng
Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: suy thận mạn; chạy thận nhân tạo chu kỳ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu được mô tả cắt ngang trên 139 bệnh nhân được xác định chẩn đoán suy thận mãn điều trị thay thế thận nhân tạo chu kỳ tại khoa nội thận lọc máu bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam nhằm xác định đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân suy thận mãn
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4407
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000374.pdf
      Restricted Access
    • Size : 589,52 kB

    • Format : Adobe PDF