Item Infomation


Title: Đánh giá kết quả bước đầu kỹ thuật nút tắc ống ngực điều trị rò dưỡng chấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Authors: Nguyễn Ngọc Cương
Lê Tuấn Linh
Phạm Hồng Cảnh
Đoàn Tiến Lưu
Keywords: nút tắc ống ngực; rò dưỡng chấp
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 134 (10);
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp can thiệp nút tắc ống ngực điều trị rò dưỡng chấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2020
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4389
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000356.pdf
      Restricted Access
    • Size : 818,54 kB

    • Format : Adobe PDF