Item Infomation


Title: Đặc điểm vi sinh và tình trạng kháng kháng sinh của các loại vi khuẩn gây viêm phúc mạc thứ phát
Authors: Lưu Xuân Võ
Lưu Cảnh Linh
Vũ Hoàng Phương
Keywords: kháng kháng sinh; vi khuẩn; viêm phúc mạc thứ phát
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 134 (10);
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc điểm vi sinh và tình trạng kháng kháng sinh của các loại vi khuẩn gây viêm phúc mạc thứ phát. Hồi cứu tất cả hồ sơ bệnh án được chẩn đoán viêm phúc mạng thứ phát và điều trị bằng phẫu thuật.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4375
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000342.pdf
      Restricted Access
    • Size : 350,89 kB

    • Format : Adobe PDF