Item Infomation


Title: Kháng thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ nhất ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ
Authors: Lê Hoàn
Ngô Quý Châu
Trần Khánh Chi
Trần Huy Thịnh
Keywords: ung thư phổi không tế bào nhỏ; đột biến EGFR
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 134 (10);
Abstract: Điều trị đích bằng thuốc ức chế tyrosine kinase của yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR - TKIs) đã được chứng minh là lựa chọn hiệu quả cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen EGFR. Tuy nhiên, tình trạng đề kháng EGFR - TKIs thế hệ thứ nhất đã xảy ra với hầu hết bệnh nhân sau khoảng 12 - 24 tháng điều trị. Nhiều cơ chế đề kháng EGFR - TKIs thế hệ thứ nhất đã được xác định, từ đó mở ra các hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4373
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000339.pdf
      Restricted Access
    • Size : 663,33 kB

    • Format : Adobe PDF