Item Infomation


Title: Hiệu quả kiểm soát đường thở và mức độ tổn thương vùng hầu họng của mask thanh quản I-gel so với mask thanh quản cổ điển
Authors: Vũ Hoàng Phương
Đào Thị Huyền Trang
Lê Thị Đan Thanh
Trần Hồng Đức
Keywords: Kiểm soát đường thở; tổn thương hầu họng; mask thanh quản cổ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 134 (10);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích so sánh hiệu quả kiểm soát đường thở và mức độ tổn thương vùng hầu họng của mask thanh quản (MTQ) i-gel so với MTQ cổ điển. 60 người bệnh được gây mê toàn thân với MTQ và chia thành hai nhóm (nhóm MTQ i-gel và nhóm MTQ cổ điển) tại khoa GMHS - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 03/2020 – 6/2020. Nhóm MTQ i-gel có tỷ lệ đặt thành công ở lần đặt đầu tiên là cao hơn (83,3% vs 60%) và thời gian đặt trung bình ngắn hơn (33,4s vs 48,9s) so với nhóm MTQ cổ điển nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Số lần thay mask và chỉnh sửa vị trí của nhóm MTQ i-gel thấp hơn so với nhóm MTQ cổ điển (10,0% vs 36,7%; p < 0,05). Các tác dụng không mong muốn như đau họng, nuốt vướng gặp ít hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm MTQ i-gel. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bước đầu MTQ i-gel có ưu điểm hơn trong kiểm soát đường thở và hạn chế tổn thương vùng hầu họng so với MTQ cổ điển.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4369
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000334.pdf
      Restricted Access
    • Size : 242,74 kB

    • Format : Adobe PDF