Item Infomation


Title: Các yếu tố liên quan đến không tuân thủ dùng thuốc của người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp tại quận 10 TP.HCM
Authors: Tô Hoàng Linh
Lê Hồng Hoài Linh
Trương Hoàng Tuấn Anh
Keywords: không tuân thủ dùng thuốc; tăng huyết áp; người cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4362
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000328.pdf
      Restricted Access
    • Size : 312,05 kB

    • Format : Adobe PDF