Item Infomation


Title: Chi phí trực tiếp trong một tháng điều trị của người bệnh đái tháo đường TYP 2 cao tuổi ngoại trú
Authors: Lê Thị Thúy Hiền
Nguyễn Thị Bạch Yến
Dương Hồng Lý
Hồ Thị Kim Thanh
Keywords: đái tháo đường; chi phí điều trị; người cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Chi phí điều trị đái tháo đường typ 2 với nhiều biến chứng nặng nề là gánh nặng đối với người bệnh, gia đình và xã hội. Nghiên cứu nhằm xác định và phân tích chi phí trực tiếp cho điều trị và một số chi phí trực tiếp ngoài điều trị của người bệnh ĐTĐ typ 2 cao tuổi điều trị ngoại trú Nghiên cứu tiến hành với 99 người bệnh ĐTĐ typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 thu được kết quả như sau: Tổng CP trung bình cho một lần điều trị ngoại trú là 2785129 đồng: trong đó CP trực tiếp cho điều trị là 1233838 đồng, một số CP trực tiếp ngoài điều trị là 1551291 đồng. CP thuốc chiếm tỷ trọng lớn nhất (78,0%) trong tổng CP trực tiếp cho điều trị, CP các thuốc hỗ trợ chiếm tỷ trọng lớn nhất (69,4%) trong tổng CP trực tiếp ngoài điều trị. CP trực tiếp điều trị ngoại trú của người bệnh ĐTĐ typ 2 cao tuổi chiếm tỷ lệ khá cao 60,6% so với thu nhập trung bình của người bệnh. Cần tuyên truyền, giáo dục và khuyến khích người dân tham gia BHYT để chia sẻ gánh nặng bệnh tật.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4361
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000327.pdf
      Restricted Access
    • Size : 238,83 kB

    • Format : Adobe PDF