Item Infomation


Title: Cắt gan thùy đuôi do u gan
Authors: Trần Quế Sơn
Trần Mạnh Hùng
Nguyễn Thế Hiệp
Keywords: U gan; thùy đuôi; thùy Spiegel; cắt phân thùy I
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Cắt gan thùy đuôi hay phân thùy I (S1) nhằm mục tiêu lấy hết u về mặt đại thể, tránh làm tổn thương các mạch máu lớn và đường mật phần gan để lại. Nghiên cứu mô tả phương pháp và kết quả phẫu thuật cắt gan phân thùy S1 bao gồm các trường hợp được cắt phân thùy I hoặc kèm theo cắt phần gan khác do bệnh lý u gan từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2020
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4359
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000325.pdf
      Restricted Access
    • Size : 545,6 kB

    • Format : Adobe PDF