Item Infomation


Title: Các yếu tố liên quan đến ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Văn Phi
Keywords: Hành vi tự sát, trầm cảm tái diễn; ý tưởng tự sát
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 57 Bệnh nhân được chẩn đoán xác định rối loạn trầm cảm tái diễn có ý tưởng hoặc hành vi tự sát theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 (F33.xx) được điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện tâm thần trung ương 1 và bệnh viện Lão khoa Trung ương trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 với mục tiêu mô tả một số yếu tố liên quan đến ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn. Sau thời gian 12 tháng chúng tôi thu được một số kết quả như sau: Đa số bệnh nhân là nữ (71,9%). 100% bệnh nhân là trầm cảm tái diễn hiện giai đoạn nặng trong đó 54,4% có loạn thần. Có mối liên quan giữa toan tự sát trong giai đoạn bệnh hiện tại của bệnh nhân với sang chấn tâm lý của bệnh nhân (OR = 3,85; 1,15-12,86), tiền sử có ý tưởng tự sát (OR = 4,41; 1,229 - 15,843), tiền sử có toan tự sát (OR = 41,11; 4,643 - 364,003). Không tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố nhân sinh xã hội, tiền sử bệnh đồng diễn, nhân cách, tiền sử tự sát của gia đình và triệu chứng loạn thần với toan tự sát.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4354
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000320.pdf
      Restricted Access
    • Size : 264,33 kB

    • Format : Adobe PDF