Item Infomation


Title: Đặc điểm ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Hành vi tự sát; ý tưởng tự sát; rối loạn trầm cảm tái diễn
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 57 Bệnh nhân được chẩn đoán xác định rối loạn trầm cảm tái diễn có ý tưởng hoặc hành vi tự sát theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 (F33.xx) được điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện tâm thần trung ương 1 và bệnh viện Lão khoa Trung ương trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4353
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000319.pdf
      Restricted Access
    • Size : 249,62 kB

    • Format : Adobe PDF