Item Infomation


Title: Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 Tesla chấn thương đám rối thần kinh cánh tay
Authors: Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Thị Xoan
Keywords: Đám rối thần kinh cánh tay; cộng hưởng từ; chấn thương
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Mô tả đặc điểm hình ảnh chấn thương đám rối thần kinh cánh tay trên cộng hưởng từ 3.0 Tesla. Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ T3/2016 đến T7/2020 với 66 bệnh nhân có chấn thương đám rối thần kinh cánh tay, được chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Dấu hiệu chấn thương đám rối thần kinh cánh tay trên cộng hưởng từ được mô tả. Với tổn thương trước hạch, nhổ rễ hoàn toàn và giả thoát vị màng tủy có tỷ lệ lần lượt 52,21% và 39,39%, thường gặp ở rễ C7, C8. Với tổn thương sau hạch tại rễ, đứt hoàn toàn và phù nề là tổn thương hay gặp với tỷ lệ lần lượt 47,27% và 33,94%, thường gặp ở rễ C5, C6. Tổn thương ở thân và bó thường gặp là phù nề, tỷ lệ tương ứng 94,90% và 93,83%. Cộng hưởng từ có giá trị trong phát hiện vị trí, mức độ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trước phẫu thuật.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4344
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000310.pdf
      Restricted Access
    • Size : 272,85 kB

    • Format : Adobe PDF