Item Infomation


Title: Phân tích đa hình đơn Nucleotid RS1801320 của gen RAD51 trên bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng
Authors: Nguyễn Thị Thu Lê
Nguyễn Thu Thúy
Trần Vân Khánh
Keywords: RAD51; ung thư biểu mô buồng trứng; rs1801320
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Ung thư buồng trứng là ung thư thường gặp ở phụ nữ và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư phụ khoa. Các gen mã hóa các protein có chức năng tham gia sửa chữa tổn thương sợi đôi DNA, có tính đa hình cao và việc sửa chữa các khiếm khuyết của DNA là rất quan trọng đối với sự phát triển ung thư. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là xác định đa hình đơn gen sửa chữa DNA thông qua tái tổ hợp tương đồng RAD51 SNP rs1801320 và nguy cơ ung thư buồng trứng. Nhóm nghiên cứu bao gồm 100 bệnh nhân bị ung thư buồng trứng và 100 đối chứng khỏe mạnh. Kỹ thuật RFLP-PCR đã được áp dụng để phân tích đa hình này. Kết quả: CC với GC: OR = 5,37, 95%CI = 1,08 – 26,76, p < 0,05; CC với GG: OR = 5,48, 95%CI = 1,15 – 25,96, p < 0,05; CC với GC + GG: OR = 5,44, 95% = 1,16 – 25,52 , p < 0,05. Đa hình đơn nucleotid rs1801320 gen RAD 51 có liên quan đến nguy cơ mắc UTBT của phụ nữ Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4343
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000309.pdf
      Restricted Access
    • Size : 281,15 kB

    • Format : Adobe PDF