Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ phòng chống bệnh bụi phổi silic của người lao động tại một số công ty tại Thái Nguyên năm 2020
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Lê Thị Hương
Trần Như Nguyên
Keywords: Bụi phổi silic,; người lao động
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 132 (8);
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ về phòng chống bệnh bụi phổi silic (BPSi) của người lao động tại Nhà máy Luyện Gang và Luyện Thép Lưu xá ở Thái Nguyên năm 2020. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn toàn bộ người lao động có tiếp xúc trực tiếp với bụi silic trên 1 năm tại nơi làm việc theo bộ câu hỏi cấu trúc sẵn có. Kết quả cho thấy 28,4% người lao động chưa có kiến thức về dấu hiệu mắc bệnh, 15,8% biết về những hậu quả khi mắc phải bệnh này. 20,2% người lao động chưa biết rằng bệnh BPSi là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. 19,7% người lao động chưa có hoặc không biết việc đeo khẩu trang đúng quy định sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh BPSi
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4338
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000304.pdf
      Restricted Access
    • Size : 348,01 kB

    • Format : Adobe PDF