Item Infomation


Title: Phân tích đặc điểm nồng độ Cortisol huyết tương ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn
Authors: Vũ Sơn Tùng
Nguyễn Văn Tuấn
Eric Hahn
Keywords: rối loạn trầm cảm tái diễn; nồng độ cortisol
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 132 (8);
Abstract: Nghiên cứu thực hiện phân tích nồng độ cortisol huyết tương ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Kết quả cho thấy nồng độ cortisol có sự khác biệt trước điều trị ở mức độ trầm cảm khác nhau, có thể có vai trò trong tiên lượng bệnh. Cần nghiên cứu sâu hơn về mối liên quan giữa nồng độ cortisol và trầm cảm trong điều trị.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4335
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000301.pdf
      Restricted Access
    • Size : 244,65 kB

    • Format : Adobe PDF