Item Infomation


Title: Kết quả chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu ở người Việt Nam trưởng thành không triệu chứng
Authors: Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Xuân Hùng
Keywords: Cộng hưởng từ động học; cộng hưởng từ chức năng sàn chậu
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 132 (8);
Abstract: Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu giúp đánh giá hình thái và chức năng của vùng chậu hông – sàn chậu – đáy chậu. Các thông số động học bình thường của cộng hưởng từ chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 21 người trưởng thành không triệu chứng (8 nam, 13 nữ, tuổi trung bình: 39,2 ± 9,6) tại Bệnh viện Việt Đức 04 - 07/2020, nhằm hai mục tiêu: Xác định các thông số động học của ống hậu môn - trực tràng (HMTT) và cơ mu trực tràng và xác định các thông số động học của sàn chậu và các tạng chậu hông
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4326
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000292.pdf
      Restricted Access
    • Size : 482,27 kB

    • Format : Adobe PDF