Item Infomation


Title: Hiệu quả điều trị bệnh viêm quanh răng phá hủy thể toàn bộ bằng phương pháp phẫu thuật
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Mai Đình Hưng
Nguyễn Thị Hồng Minh
Keywords: Viêm quanh răng; chỉ số mảng bám; mất bám dính quanh răng
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 132 (8);
Abstract: Đánh giá hiệu quả lâm sàng của phương pháp phẫu thuật Widman cải tiến trong phục hồi tổn thương mô quanh răng bệnh viêm quanh răng phá huỷ thể toàn bộ ở bệnh nhân độ tuổi từ 20
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4316
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000282.pdf
      Restricted Access
    • Size : 485,23 kB

    • Format : Adobe PDF