Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan bệnh lậu, độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lậu
Authors: Trịnh Minh Trang
Phạm Thị Minh Phương
Phạm Thị Lan
Keywords: Vi khuẩn lậu; kháng kháng sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
Abstract: Nghiên cứu cho thấy : Đa số bệnh nhân bị bệnh dưới 07 ngày với lâm sàng đặc trưng bệnh lậu. Phần lớn người tham gia có ít nhất 2 bạn tình. Hành vi tình dục nguy cơ cao như quan hệ với gái bán dâm, quan hệ đồng giới, quan hệ đường miệng, hậu môn chủ yếu gặp ở nam giới. Quan hệ tình dục không dùng bao cao su chiếm phần lớn, là yếu tố lây bệnh chủ yếu. Tình hình kháng azithromycin, ceftriaxone và cefixim tăng lên trong thời gian gần đây, đặc biệt ở phía Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4311
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000277.pdf
      Restricted Access
    • Size : 286,69 kB

    • Format : Adobe PDF