Item Infomation


Title: Rối loạn lo âu ở trẻ nhiễm HIV đang điều trị ARV
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Đoàn Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Phương Mai
Keywords: HIV; trẻ em; rối loạn lo âu
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
Abstract: Trẻ nhiễm HIV thường sống trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt, chịu sự xa lánh của xã hội, gây ra những biến đổi tâm lý của trẻ, dẫn đến trẻ nhiễm HIV có nguy cơ cao mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này nhằm khảo sát tình trạng rối loạn lo âu ở trẻ nhiễm HIV đang điều trị ARV. Nghiên cứu mô tả trên 315 trẻ từ 6 – 16 tuổi được chẩn đoán xác định nhiễm HIV giai đoạn chu sinh, đang được điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/10/2015 đến 30/9/2016. Đối tượng nghiên cứu được sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng trắc nghiệm tâm lý và xác định chẩn đoán rối loạn lo âu theo ICD – 10. Kết quả cho thấy, tỷ lệ có vấn đề sức khỏe tâm thần là 18,41% và rối loạn lo âu là 3,5%, trong đó phổ biến là rối loạn lo âu chia ly, rối loạn lo âu ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu ám sợ đặc hiệu. Như vậy, cần quan tâm về các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là rối loạn lo âu ở nhóm trẻ nhiễm HIV đang điều trị ARV.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4307
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000273.pdf
      Restricted Access
    • Size : 283,59 kB

    • Format : Adobe PDF