Item Infomation


Title: Tỷ lệ mắc và diễn biến tự nhiên của rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ em 0 tháng đến 4 tuổi
Authors: Nguyễn Thị Việt Hà
Lưu Thị Thảo Nguyên
Phan Văn Nhã
Keywords: rối loạn tiêu hóa chức năng; trào ngược dạ dày thực quản
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4298
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000264.pdf
      Restricted Access
    • Size : 350,05 kB

    • Format : Adobe PDF