Item Infomation


Title: Đánh giá tình trạng ngừng thở khi ngủ ở trẻ mắc hen phế quản và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Keywords: Hen; ngừng thở khi ngủ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
Abstract: Ngừng thở khi ngủ thường làm nặng lên bệnh lý hen phế quản. Nghiên cứu tình trạng ngừng thở khi ngủ (OSA) ở nhóm bệnh nhi mắc hen thông qua các chỉ số ngừng thở giảm thở khi ngủ AHI và mối liên quan của các chỉ số này với các biểu hiện lâm sàng giúp thầy thuốc tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nặng của hen. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ tuổi nhóm trẻ mắc hen trong nghiên cứu từ 5-10 tuổi. 81,6% số trẻ trong nhóm nghiên cứu có biểu hiện OSA, chủ yếu ở mức trung bình và nhẹ. Có mối tương quan giữa biểu hiện ngáy khi ngủ, mức độ nặng của hen với OSA, trẻ ngáy khi ngủ có nguy cơ mắc OSA cao gấp lần 3,7 lần so với trẻ không ngáy khi ngủ, trẻ mắc hen mức độ nặng có nguy cơ bị OSA cao gấp 6,9 lần so với trẻ hen nhẹ và trung bình. Như vậy: Hen phế quản và OSA thường song hành với nhau. Có mối tương quan giữa ngủ ngáy, mức độ nặng của hen với chỉ số ngừng thở giảm thở AHI
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4294
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000260.pdf
      Restricted Access
    • Size : 307,73 kB

    • Format : Adobe PDF