Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của yếu tố bệnh đến chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe ở trẻ Lupus ban đỏ hệ thống
Authors: Nguyễn Thị Thanh Mai
Đào Thị Nguyệt
Keywords: Chất lượng cuộc sống; lupus ban đỏ hệ thống
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn mạn tính đặc trưng bởi tổn thương đa cơ quan và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 104 trẻ từ 8 - 17 tuổi, mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, sử dụng thang chất lượng cuộc sống tổng quát trẻ em (Pediatric Quality of Life InventoryTM 4.0 Generic Core Scale), phiên bản Việt Nam đánh giá chất lượng cuộc sống dựa trên sự trả lời của trẻ và cha mẹ, nhằm mục tiêu: xác định một số yếu tố của bệnh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ở trẻ lupus ban đỏ hệ thống điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4277
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000243.pdf
      Restricted Access
    • Size : 252,09 kB

    • Format : Adobe PDF