Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc, điều trị người bệnh HIV/AIDS và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện 09 năm 2020-2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Trần Thị Phương Lan
Advisor: PGS.TS Hoàng Trung Vinh
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh HIV/AIDS | C01558
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh HIV/AIDS điều trị tại Bệnh viện 09 năm 2020-2021.Phân tích kết quả chăm sóc, điều trị ở đối tượng nghiên cứu và một số yêu tố liên quan.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4266
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01536_C01558_Tran Thi Phuong Lan_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 462,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01536_C01558_Tran Thi Phuong Lan.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF