Item Infomation


Title: Thực trạng chăm sóc nuôi dưỡng người bệnh bị rắn độc cắn và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai năm 2020-2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Phương Ngân
Advisor: PGS.TS Lê Bạch Mai.
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh bị rắn độc cắn | C01611
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, thực trạng nuôi dưỡng của người bệnh bị rắn độc cắn tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai năm 2020- 2021. Phân tích kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng và một số yếu tố liên quan đến người bệnh bị rắn độc cắn tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai năm 2020- 2021.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4265
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01535_C01611_Nguyen Phuong Ngan_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 577,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01535_C01611_Nguyen Phuong Ngan.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF