Item Infomation


Title: Nghiên cứu thực trạng rối loạn nuốt ở người bệnh đột não điều trị tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội năm 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Advisor: GS. TS Phạm Duy Tường
Keywords: Điều dưỡng | Rối loạn nuốt ở người bệnh đột não | C01701
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Xác định tỷ lệ và mức độ rối loạn nuốt bằng thang điểm GUSS ở người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội.Phân tích một số yếu tố liên quan tới rối loạn nuốt và hậu quả của rối loạn nuốt sau đột quỵ não tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4258
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

116

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01528_C01701_Nguyen Thi Ngoc Han_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 766,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01528_C01701_Nguyen Thi Ngoc Han.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF