Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành của điều dưỡng viên về kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Vinmec Times City năm 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Xuân Thủy
Advisor: GS.TS Trương Việt Dũng
Keywords: Điều dưỡng | Kiểm soát nhiễm khuẩn | C01733
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng viên về kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Vinmec Times City. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành của điều dưỡng viên về kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Vinmec Times City.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4243
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

151

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01512_C01733_Nguyen Xuan Thuy_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 495,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01512_C01733_Nguyen Xuan Thuy.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF