Item Infomation


Title: Đánh giá kiến thức và hành vi tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Vinmec Times City năm 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Hà Thị Thuý
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyến
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh suy tim | C01735
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại bệnh viện Vinmec Times City năm 2021. Đánh giá kiến thức và hành vi tự chăm sóc và phân tích một số yếu tố liên quan ở nhóm đối tượng nêu trên.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4239
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

95

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01508_C01735_Ha Thi Thuy_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 357,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • LVCH.01508_C01735_Ha Thi Thuy.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF