Item Infomation


Title: Hành vi tự chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh Gout tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: PGS. TS Đinh Thị Kim Dung
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh Gout | C01705
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả hành vi tự chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh Gout tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh Gout trong thời gian điều trị.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4238
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01507_C01705_Nguyen Thi Thu Ha_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 539,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01507_C01705_Nguyen Thi Thu Ha.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF