Item Infomation


Title: Thực trạng dinh dưỡng và kết quả chăm sóc người bệnh lao phổi tại Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng năm 2020 – 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Quách Tố Như
Advisor: PGS. TS. Lê Bạch Mai
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh lao phổi | C01662
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh lao phổi tại Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng. Phân tích kết quả chăm sóc người bệnh lao phổi tại Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4237
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01506_C01662_Quach To Nhu_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 821,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01506_C01662_Quach To Nhu.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF