Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc, điều trị người bệnh sau can thiệp thông liên nhĩ và một số yếu tố liên quan năm 2020 -2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Phương
Advisor: PGS.TS Lê Thị Bình
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh thông liên nhĩ | C01687
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến chăm sóc người bệnh sau can thiệp bít thông liên nhĩ tại một số trung tâm Tim mạch.Phân tích kết quả chăm sóc người bệnh thông liên nhĩ sau can thiệp và các yếu tố liên quan.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4235
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01504_C01687_Nguyen Thi Thu Phuong_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 791,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01504_C01687_Nguyen Thi Thu Phuong.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF