Item Infomation


Title: Thực trạng nhận thức về thực hành dựa vào bằng chứng của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng)
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Advisor: TS. Trần Quang Huy
Keywords: Sức khỏe | Điều dưỡng | C01693
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về thực hành dựa vào bằng chứng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2021.Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về thực hành dựa vào bằng chứng của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4200
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

233

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01593_C01693_Nguyen Thi Van Anh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 563,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01593_C01693_Nguyen Thi Van Anh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF