Item Infomation


Title: Kiến thức về vắc xin phòng ung thư cổ tử cung của khách hàng nữ đến phòng tiêm chủng đại học Y Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Ngọc Phượng
Nguyễn Thúy Nam
Keywords: kiến thức; vắc xin ung thư cổ tử cung; Hà Nộ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả kiến thức về vắc xin phòng ung thư cổ tử cung của khách hàng nữ đến phòng tiêm chủng Đại học Y Hà Nội năm 2018 và một số yếu tố liên quan. Phương pháp thu thập số liệu được áp dụng là phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi cấu trúc trên 405 khách hàng nữ đến phòng tiêm chủng trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/12/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ kiến thức đạt về vắc xin Ung thư cổ tử cung là 46,9%. Chỉ 21,5% phụ nữ đã từng nghe về vắc xin phòng ung thư cổ tử cung. 17% phụ nữ nghĩ rằng đối tượng tiêm vắc xin phòng ung thư cổ tử cung chỉ dành cho phụ nữ có nguy cơ cao. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về vắc xin phòng ung thư cổ tử cung là nhóm tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng đã từng quan hệ tình dục.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4090
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

278

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000230.pdf
      Restricted Access
    • Size : 469,13 kB

    • Format : Adobe PDF