Điều dưỡng (153)


Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • TVS.004200_Hugh McKenna, Majda Pajnkihar, Fiona Murphy - Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice-Wiley-Blackwell (2014)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Hugh P. McKenna (2014)

 • A concise, accessible introduction to the development, application and evaluation of nursing theories, this new edition of Fundamentals of Nursing Models, Theories & Practice provides a thorough overview of the body of knowledge on the topic, and a clear outline of their relevance to everyday nursing practice. Linking the development of theory to practice, this full-updated text features learning outcomes, key concept summaries and reflective exercises to aid the study of this key element of all modern nursing courses. Special Features- Clearly examines the relationship between nursing theory, clinical practice and nursing roles- Accessible and user-friendly with a range of features t...

 • TVS.002563. Nursing Research Using Ethnography - Qualitative Designs and Methods in Nursing-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mary de Chesnay (2015)

 • The book has been divided into four sections. The first is an introductory section describing the terminology and general principles of parasitological studies. Then there are two sections: Protozoology and Helminthology. In each section the parasites of man have been classified and described under the following headings: Geographical distribution, habitat, morphology and life cycle, pathogenicity and clinical features, diagnosis, treatment and prophylaxis. The concluding section is by way of an appendix, detailing various techniques adopted for parasitological diagnosis.

 • TVS.001324. H. P Rang_ James Ritter_ Yoon Kong Loke_ David J. MacEwan_ Rod J. Flower_ Graeme Henderson - Rang and Dale_s pharmacology-Elsevier Inc-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: James M. Ritter (2020)

 • Comprehensive yet easy to use, Rang and Dale’s Pharmacology has been providing core basic and clinical science information to students and healthcare practitioners worldwide for more than 25 years. The fully revised 9th Edition keeps you up to date with all that’s new in the field, including new and emerging drugs and recent studies. From cover to cover, you’ll progressively increase your knowledge of all relevant aspects of pharmacology, from a molecular understanding of receptors and drug actions through clinical uses of key groups of drugs.

 • TVS.003126_Phoithaihoc_TranCongToai (2020)_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Công Toại (2020)

 • Giới thiệu nội dung cơ bản về phôi thai học; quá trình hình thành và phát triển một cá thể từ một tế bào trứng như: sự thụ tinh, sự làm tổ, sự phân cắt và sự tạo ba lá phôi, nhau và màng nhau, đa thai, dị dạng, sự hình thành hệ tim mạch, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ sinh dục...

 • TVS.003125_Mohoc_TranCongToai (2020)_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần Công Toại (2020)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về mô học, các đặc điểm cấu tạo của một số loại mô như: Mô liên kết, mô sụn, mô xương, mô cơ, mô thần kinh.... Trình bày cấu tạo mô học, chức năng của hệ thần kinh, các cơ quan tạo huyết và miễn dịch, da, hệ hô hấp, hệ tiết niệu..

 • km.11005-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn Văn Động [chủ biên ] (2017)

 • Giới thiệu lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Trình bày một số khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói chung, nhà nước và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng

 • TVS.002093- Duoc hoc co truyen_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm Xuân Sinh (2006)

 • Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam. Một số học thuyết y học cổ truyền. Nguyên nhân bệnh và phương pháp chẩn đoán, trị bệnh theo y học cổ truyền. Trình bày và phân loại thuốc cổ truyền. Hướng dẫn cách chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền

 • TVS.002070 - bai giang nhan dinh the chat va sk.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng Thị Thanh (2020)

 • Bao gồm nội dung khai thác tiền sử, bệnh sử và khám thể lực người bệnh.Qua đó, điều dưỡng lượng giá các dữ liệu thu thập được từ một cá thể và đưa ra chẩn đoán chăm sóc có giá trị về sức khỏe để lập kế hoạch chăm sóc.

 • TVS.002069 - nhan dinh the chat va suc khoe_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng Văn Ngoạn (2018)

 • Bao gồm nội dung khai thác tiền sử, bệnh sử và khám thể lực người bệnh.Qua đó, điều dưỡng lượng giá các dữ liệu thu thập được từ một cá thể và đưa ra chẩn đoán chăm sóc có giá trị về sức khỏe để lập kế hoạch chăm sóc.

 • TVS.002066- dieu duong co ban va nang cao_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê Thị Bình (2017)

 • Trình bày lịch sử ngành điều dưỡng; nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và kĩ năng phụ thầy thuốc; một số thủ thuật chuyên sâu, thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện

 • TVS.002064 - huong dan thuc hanh cho GV Y khoa_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: John A.Dent; Trương Việt Dũng; Đỗ Văn Dũng (2015)

 • Gồm 18 bài về phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp y tế, các chủ đề như: đại cương về giáo dục y học và đào tạo các bộ y tế, dạy học lâm sàng, thực địa...