Item Infomation


Title: Gánh nặng chăm sóc người bệnh Alzheimer và hiệu quả tư vấn giảm gánh nặng cho người chăm sóc tại bệnh viện Lão Khoa Trung Ương năm 2020-2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng )
Authors: Nguyễn Ngọc Ánh
Advisor: PGS.TS. Đỗ Thị Khánh Hỷ
Keywords: Điều dưỡng | Người bệnh Alzheimer | C01638
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả gánh nặng tâm lý của người chăm sóc người bệnh Alzheimer tại bệnh viện Lão Khoa Trung Ương năm 2020-2021 và một số yếu tố liên quan. Đánh giá hiệu quả tư vấn giảm gánh nặng người chăm sóc người bệnh Alzheimer tại bệnh viện Lão Khoa Trung Ương năm 2020-2021.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3975
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

99

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01392_C01638_Nguyen Ngoc Anh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 485,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01392_C01638_Nguyen Ngoc Anh.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF