Item Infomation


Title: Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng ăn phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Lê Quang Hưu
Advisor: PGS.TS. Phạm Duy Tường
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | C01770
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các cửa hàng ăn phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm tại các cửa hàng ăn tại địa bàn nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3915
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01350_C01770_Do Thi Hong Hanh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 869,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01350_C01770_Do Thi Hong Hanh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF