Item Infomation


Title: Đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Authors: Ths. Vương Thanh Trì
Keywords: Doanh nghiệp | Doanh nghiệp Hà Nội | Trách nhiệm xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008-2012, từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Với kết quả phân tích các doanh nghiệp ngành thực phẩm, dệt may và tiêu dùng, nghiên cứu chỉ ra rằng, còn nhiều doanh nghiệp trên địa Hà Nội chưa thực hiện các trách nhiệm xã hội như tiền lương thấp, định mức lao động cao, nợ đọng các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), không đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, chất lượng sản phẩm thấp, gây ô nhiễm môi trường (nước, khí, chất thải rắn), TNXH đối với cộng đồng mới chỉ dừng lại xử lý theo tình huống như từ thiện, hảo tâm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn mà chưa có kế hoạch chính thức.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3880
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: