Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThs. Vương Thanh Trì-
dc.date.accessioned2022-06-04T08:24:50Z-
dc.date.available2022-06-04T08:24:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3880-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2008-2012, từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Với kết quả phân tích các doanh nghiệp ngành thực phẩm, dệt may và tiêu dùng, nghiên cứu chỉ ra rằng, còn nhiều doanh nghiệp trên địa Hà Nội chưa thực hiện các trách nhiệm xã hội như tiền lương thấp, định mức lao động cao, nợ đọng các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), không đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, chất lượng sản phẩm thấp, gây ô nhiễm môi trường (nước, khí, chất thải rắn), TNXH đối với cộng đồng mới chỉ dừng lại xử lý theo tình huống như từ thiện, hảo tâm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn mà chưa có kế hoạch chính thức.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp | Doanh nghiệp Hà Nội | Trách nhiệm xã hộivi_VN
dc.titleĐẩy mạnh thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nộivi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item: