Thông tin tài liệu


Nhan đề : Higher - order optimality conditions in multiobjective oftimization
Tác giả : PGS.TS Đỗ Văn Lưu
Chủ đề : Higher-order optimality conditions | Higher-order tangent cones | Local Pareto minimum
Năm xuất bản : 2014
Nhà xuất bản : TLU
Tóm tắt : In this paper we present higher-order necessary optimality conditions for local weak and Pareto minima of multiobjective optimization problems involving a cone constraint and a set constraint with n-times Gâteaux differentiable functions in terms of higher-order Gâteaux derivatives and higher-order tangent cones in infinite dimension. Higher-order sufficient optimality conditions are presented for strict local Pareto minima of order n in finite dimension together with some illustrative examples.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3855
Bộ sưu tậpKỷ yếu khoa học
XEM MÔ TẢ

1

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • K.Y00066- Higher - order optimality conditions in multiobjective oftimization.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Dung lượng : 576,39 kB

    • Định dạng : Adobe PDF