Item Infomation


Title: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan với Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi
Authors: Nguyễn Ngọc Tâm
Nguyễn Trung Anh
Phạm Thắng
Vũ Thị Thanh Huyền
Keywords: người bệnh cao tuổi; suy giảm chức năng
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Sarcopenia là một bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sarcopenia ở nhóm đối tượng này. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 06/2017 đến tháng 04/2020 trên 764 người bệnh cao tuổi. Sarcopenia được chẩn đoán bằng tiêu chuẩn của Hiệp hội sarcopenia châu Á, 2019. Các phương pháp sàng lọc sarcopenia được áp dụng bao gồm bộ câu hỏi sàng lọc SARC - F, bộ công cụ sàng lọc SARC - CalF và công thức Ishii. Kết quả cho thấy sarcopenia được chẩn đoán bằng tiêu chuẩn vàng hoặc bằng phương pháp sàng lọc có liên quan với tình trạng suy giảm chức năng (tăng nguy cơ ngã, giảm khả năng thăng bằng, sức mạnh cơ chi dưới và mức độ hoạt động thể lực), suy dinh dưỡng, tăng sự phụ thuộc các chức năng hàng ngày, hội chứng dễ bị tổn thương và giảm chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu theo dõi dọc là cần thiết để đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa sarcopenia và các biến cố bất lợi.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3694
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000226.pdf
      Restricted Access
    • Size : 336,65 kB

    • Format : Adobe PDF