Item Infomation


Title: Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than tại công ty Tuyển Than Cửa Ông, Quảng Ninh, năm 2019
Authors: Khương Văn Duy
Keywords: kích thước đám mở nhỏ; người lao động; mật độ đám mờ
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than tại Công ty tuyển Than Cửa Ông, Quảng Ninh, năm 2019. Với nghiên cứu cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu, khám lâm sàng và chụp phim phổi kỹ thuật số theo tiêu chuẩn ILO-2000. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi than là 27,1%, nam là 38,0%, nữ là 9,2%. Tỷ lệ có mật độ đám mờ từ 1/0 đến 1/2 chiếm 80,6%, tỷ lệ có mật độ đám mờ 2/1 đến 2/3 chiếm 11,3%, tỷ lệ có mật độ đám mờ từ 3/2 đến 3/+ chiếm 8,1%. 87,1% đám mờ nhỏ có kích thước p/p. Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi than thể đơn thuần chiếm 93,5% và thể biến chứng chiếm 6,5%. Tuổi trung bình mắc bệnh CWP là 46,6 ± 7,60 tuổi, nam là 47,2 ± 7,53 tuổi, nữ là 42,1 ± 6,85 tuổi. Thâm niên trung bình mắc bệnh CWP là 25,1 ± 9,63 năm, nam là 26,1 ± 9,48 năm, nữ là 18,5 ± 8,32 năm. Người lao động làm nghề tuyển than và vận chuyển có tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi than nhiều nhất
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3646
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000197.pdf
      Restricted Access
    • Size : 275,35 kB

    • Format : Adobe PDF