Item Infomation


Title: Thực trạng chiều cao của thanh niên 18 tuổi tại thành phố Hà Nội năm 2019
Authors: Nguyễn Quang Dũng
Keywords: trình độ học vấn; Chiều cao; thanh niên; 18 tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Chiều cao là một chỉ số phản ánh tình trạng kinh tế xã hội, được theo dõi đều đặn ở trẻ dưới 5 tuổi, nhưng ít nghiên cứu mô tả chiều cao của thanh niên. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả thực trạng chiều cao trên 10.890 người 18 tuổi tại 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội. Đối tượng được đo chiều cao, phỏng vấn thu thập thông tin về tuổi, giới, dân tộc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi sinh sống. Chiều cao trung bình của nam giới là 169,1 ± 6,0 cm, của nữ giới là 158,2 ± 5,4 cm. Chiều cao của nam giới tại các quận là 170,1 ± 5,8 cm và tại các huyện là 168,3 ± 6,0 cm. Chiều cao trung bình của nữ giới tại các quận là 159,2 ± 5,3 cm và tại các huyện là 157,5 ± 5,3 cm. Chiều cao thanh niên 18 tuổi tại Hà Nội có sự khác nhau theo trình độ học vấn, cũng như giữa người sinh sống tại quận so với tại huyện
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3642
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000193.pdf
      Restricted Access
    • Size : 248,28 kB

    • Format : Adobe PDF