Item Infomation


Title: Nhu cầu, khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều năm 2019
Authors: Nguyễn Thị Đính
Keywords: tư vấn dinh dưỡng; Bệnh viện K
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 330 người bệnh ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2019. Nghiên cứu tiến hành với hai mục tiêu là đánh giá nhu cầu sử dụng suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng và đánh giá khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2019. Kết quả cho thấy nhu cầu sử dụng suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng của người bệnh ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là cao.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3641
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000192.pdf
      Restricted Access
    • Size : 345,53 kB

    • Format : Adobe PDF