Item Infomation


Title: Hoạt động sinh hoạt hàng ngày người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: người cao tuổi; Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3640
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000191.pdf
      Restricted Access
    • Size : 298,01 kB

    • Format : Adobe PDF