Item Infomation


Title: Đặc điểm các hình ảnh bất thường trên phim X-Quang phổi của người lao động luyện thép tiếp xúc với bụi Silic tại Thái Nguyên năm 2019
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Keywords: Bụi phổi silic; x-quang; luyện thép
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Việc tiếp xúc với bụi silic trong môi trường lao động làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp với các biểu hiện tổn thương đa dạng trên phim X – quang lồng ngực thẳng trước sau. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 404 người lao động nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm tổn thương trên phim X – quang phổi của người lao động luyện thép có tiếp xúc với bụi silic ở Thái Nguyên năm 2019. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi silic tại nhà máy luyện thép Lưu Xá có hình ảnh xquang mắc bệnh bụi phổi silic là 13,7%. Trong số những người lao động mắc bệnh bụi phổi silic có 56,4% là đám mờ nhỏ tròn đều (p/p), 34,6% trường hợp là đám mờ nhỏ không tròn đều (s/p), chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đám mờ có mật độ 1/1 với 41,9%, tiếp theo là đám mờ nhỏ có mật độ 1/0 với 34,5%, các đám mờ 1/2, 2/1, 2/2 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Cần quan tâm và nghiên cứu để tìm ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong môi trường lao động đặc thù của ngành luyện kim.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3637
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000188.pdf
      Restricted Access
    • Size : 302,16 kB

    • Format : Adobe PDF