Item Infomation


Title: Đặc điểm chức năng hô hấp của người lao động trực tiếp sản xuất xi măng ở Hải Dương, năm 2019
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Keywords: chức năng hô hấp; xi măng; người lao động
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Sự tiếp xúc thường xuyên và lâu dài đối với bụi trong ngành sản xuất xi măng là một trong những nguyên nhân gây ra suy giảm chức năng thông khí phổi, đặc biệt là khi tiếp xúc với bụi silic trong môi trường lao động. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 718 đối tượng nhằm mô tả đặc điểm chức năng hô hấp của người lao động tiếp xúc bụi silic ở một nhà máy sản xuất xi măng ở Hải Dương năm 2019. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người lao động mắc bệnh bụi phổi silic là 6,1%. Tỷ lệ người lao động mắc bệnh BPSi có suy giảm chức năng hô hấp là 36,4%, trong đó đa số là rối loạn thông khí hạn chế (93,8%). Sự suy giảm FVC và FEV1 mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ lần lượt là 92,3% và 72,7%. Tỷ lệ người lao động không mắc bệnh BPSi có suy giảm chức năng hô hấp là 15,1%. Cần có các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có rối loạn chức năng hô hấp.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3530
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000182.pdf
      Restricted Access
    • Size : 268,47 kB

    • Format : Adobe PDF